top of page

MIKSI?

Tapamme ymmärtää ja merkityksellistää kulutusta vaatii muutoksen. Meidän on huomioitava se mitä meillä on, eikä sitä mikä meiltä puuttuu ja se, mitä tarvitsemme eikä sitä mitä haluamme. Kuluttamisesta ja kohtuullisuudesta pitää puhua avoimesti ja rohkeasti. Kestävyyskriisin syyt ja seuraukset liittyvät pohjimmiltaan ihmisiin, elomme reunaehdot on otettava tosissaan. Tämä kuuluu meille kaikille, olemme kestävyysmurrokksen keskeisin tekijä.

On aika käydä töihin!

Etusivu: Who We Are

KOSKA

Tapamme kuluttaa vaatii muutoksen . Huomioidaan se mitä meillä on, eikä se mikä meiltä puuttuu ja se mitä me tarvitsemme eikä se mitä haluamme. 

Tavara päätyy kotiin ostopäätöksellä ja tavaravuoren taltutus ja säästäminen alkaa ostamattajättämispäätöksestä .

 

Kuluttamisesta ja kohtuullisuudesta pitää puhua avoimesti ja rohkeasti . Kestävyyskriisin syyt ja seuraukset ovat lopulta ihmisiin liittyviä ja ne on otettava tosissaan. Tämä kuuluu meille kaikille.

Luontoa ei voi tuottaa, se on, ja sen monimuotoisuutta pitää kunnioittaa ja vaalia . Samalla kunnioitamme itseämme ja suhdettamme luontoon . Olemme osa luontoa.

Etusivu: Who We Are
IMG_2495.png

Faktat ilman tunnetta eivät jätä muistijälkiä.

Etusivu: Quote

MITEN?

Reason ry on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton, aktiivisten ihmisten perustama yhdistys, joka edistää, tukee ja ohjaa kansalaisten omaehtoista ympäristövastuullista kohtuukulutuskäyttäytymistä sekä uudistaa, kehittää ja opastaa kansalaisten käsitystä kuluttamisesta, ympäristövastuullisista valinnoista ja niiden vaikutuksista.

Etusivu: Programs
IMG_3100.PNG

YY-Kaa-Koo

Vuorovaikutteisuus, innostavuus ja  osallisuus

Kohtuukulutuksen Lelutohtorit Yy – Kaa – Koo korttisarjaan kohtuukulutuskasvatuksesta on koottu tietoa kuluttamisen moniulotteisuudesta, kestävyyskriisistä, ylikulutuksesta, kohtuukulutuksesta ja lelutohtoreiden tarjoamasta kohtuukulutuskasvatuksesta.

IMG_1573_edited.jpg

ME

Puheeksi nostajat

Me olemme Maijo ja Marika – olemme Reason ry

ja kohtuukulutuskasvatus on meille merkityksellinen ja tärkeä asia.

Haluamme olla kohtuullisempia itseämme, toisiamme ja ympäristöämme kohtaan.

Etusivu: Meet the Team

MAIJO KORKEELA

Toiminnanjohtaja

ETM, MTi, Mindfulness- tunnetaitovalmentaja ja LAT. 
Yrittäjä. Kehittää, kouluttaa, liikuttaa,testaa ja valmentaa. 
Suurperheen äiti, jonka supervoima on uteliaisuus. Aktiivinen järjestöihminen.

MARIKA TOMU KAIPAINEN

Luova johtaja

YAMK kuvataiteilija ja taideterapeutti Aalto Pro:sta. Taiteen maisteriopinnot Lapin yliopistossa soveltavan taiteen ja luontokuvauksen koulutusohjelmassa 2017 alkaen. Käsite- ja yhteisötaiteilija, taidepedagogi ja -terapeutti. Työskentelyn lähtökohdat ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, taiteen ja tieteen vuoropuhelussa sekä situationistien perinteistä nousevissa ideoissa. Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen synnyttämä dialogi, yhdessä tekeminen ja leikki ovat keskeisiä työvälineitä. Marika on työskennellyt vuodesta 2008 aisti- ja elintarviketaiteen parissa taidepedagogina Helsingissä Suomenkielisellä työväenopistolla ja useissa taidekouluissa ja tapahtumissa. Syksyllä 2018 hän kokosi ja kirjoitti kohtuukulutuskasvatuksen käsikirjan Sitran Maapalloliiga hankkeessa Lelutohtorit. 2020 hän kuratoi ja tuotti Agenda - Art 2030 teossarjan, joka avasi YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa taiteen ja tieteen keinoin

IMG_2495.png

Menestys syntyy siitä, että mukana on tunne.

Etusivu: Quote

Kerromme mielellämme lisää

Kohtuukulutuskasvatus Reason ry
y- tunnus 3082650-8

Etusivu: Contact
bottom of page